Witold Modzelewski

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim cyklu otwartych konferencji i konsultacji ekspertów Instytutu Studiów Podatkowych: Podatkowe aspekty działalności gospodarczej w 2018 r. – ryzyka prawne, karnoskarbowe i karne

Serdecznie zapraszam

Podpis

prof. dr hab. Witold Modzelewski

Witold Modzelewski

Tematyka wykładów:

 • Wdrażanie procedur ostrożnościowych redukujących ryzyko odpowiedzialności karnej i karnoskarbowej zarządów firm związanej z rozliczeniami VAT
 • Nowa rzeczywistość prawno-podatkowa w 2018 r. – Split payment czy zasada dobrowolności stanie się powszechna?
 • Ochrona właścicieli, zarządów i księgowych firm przed ryzykiem podatkowym – przesłanki należytej staranności

Założenia:

Resort finansów wprowadza kolejne narzędzia służące uszczelnianiu podatku od towarów i usług oraz gruntownie przebudowuje podatki dochodowe. Przedsiębiorcy próbują również ustalić jakich warunków muszą dochować, aby uniknąć negatywnych konsekwencji z powodu nadużyć popełnionych przez kontrahentów. Nie ma tutaj prostych recept, które zawsze okazują się skuteczne, zwłaszcza że ogólne objaśnienie dotyczące należytej staranności nie rozwiązuje wszystkich wątpliwości w zakresie ograniczenia ryzyka odpowiedzialności karnej.

Aby ułatwić Państwu zmierzenie się z restrykcyjną polityką podatkową Państwa w 2018 r., która zmienia całkowicie hierarchię problemów podatkowych i rodzi ryzyko odpowiedzi karnej za rozliczenia podatkowe, Instytut Studiów Podatkowych zaprasza na Konferencję, podczas której scharakteryzujemy występujące zagrożenia dla zarządów firm. W oparciu o wieloletnie doświadczenie Instytutu we wdrażaniu procedur ostrożnościowych redukujących ryzyko odpowiedzialności karnej i karnoskarbowej związanej z rozliczeniami VAT pokażemy sposoby ochrony zarządów i księgowych firm przed tymi ryzykami.

Weź udział w Konferencji i zyskaj:

Ekspercką wiedzę o najnowszych regulacjach podatkowych w 2018 r.

Zalecenia praktyczne prof. Witolda Modzelewskiego - najbardziej znanego specjalisty podatkowego w Polsce

Wiedzę o przeciwdziałaniu nieumyślnym uczestnictwie w karuzelach podatkowych w VAT

Możliwość zdiagnozowania ryzyk podatkowych w wyniku konsultacji z ekspertami ISP

Terminy i miejsca

Brak wolnych miejsc

16 kwietnia 2018 r.
Warszawa - Hotel Novotel ul Marszałkowska 94/98

Brak wolnych miejsc

15 maja 2018 r.
Wrocław- Hotel Mercure plac Dominikański 1

Brak wolnych miejsc

22 maja 2018 r.
Szczecin – Hotel Silver Rondo Imienia Hermana Hakena

Pobierz formularz zamówienia

8 czerwca 2018 r.
Kraków – Hotel Holiday In ul. Wielopole 4

Pobierz formularz zamówienia

26 czerwca 2018 r.
Sopot - Hotel Haffner ul. J.J. Haffnera 59

Koszty uczestnictwa

Opłata konferencyjna wynosi:
120 zł + 23% VAT od osoby
(Konferencja w Warszawie 150 zł + VAT)
W ramach opłaty autorskie materiały i wydawnictwa Instytutu Studiów Podatkowych, przerwy kawowe i lunch

Pobierz formularz zamówienia

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc udział w Konferencji możliwy jest jedynie na podstawie rejestracji na stronie i dokonaniu przedpłaty.

Po otrzymaniu opłaty konferencyjnej prześlemy na wskazany adres mailowy potwierdzenie udziału.

Agenda konferencji

 • 9:30 – 10:00
  Rejestracja Uczestników – powitalna kawa
 • 10:00
  Otwarcie Konferencji, słowo wprowadzające
 • 10:15 – 11:30
  "Wdrażanie procedur ostrożnościowych redukujących ryzyko odpowiedzialności karnej i karnoskarbowej zarządów firm związanej z rozliczeniami VAT" - wykład prof. dr. hab. Witolda Modzelewskiego
 • 11:30 – 12:00
  „Pakiet ochrony podatkowej – odpowiedź na rosnącą odpowiedzialność osobistą zarządzających” - Tomasz Gaj - Prezes Risk-Partner
 • 12:00 – 12:30
  Przerwa kawowa, konsultacje doradców ISP -strefa ekspercka
 • 12:30 – 13:30
  „Nowa rzeczywistość prawno-podatkowa w 2018 r. – Split payment czy zasada dobrowolności stanie się powszechna?” - Ekspert Instytutu Studiów Podatkowych
 • 13:30 – 14:00
  „Redakcja przepisów aktów podatkowych, a stosowanie prawa podatkowego” – prof. ALK,dr hab. Przemysław Polański, Wydawnictwo CH BECK
 • 14:00 – 14:30
  Lunch
 • 14:30 - 14:45
  "Narzędzia ułatwiające poznanie i stosowanie prawa podatkowego - odpowiedź na dynamikę zmian w prawie podatkowym” - ekspert Kompleksowej Bazy INFORLEX
 • 14:45 - 15:45
  „Ochrona właścicieli, zarządów i księgowych firm przed ryzykiem podatkowym – przesłanki należytej staranności” – ekspert Instytutu Studiów Podatkowych
 • 15:45 - 16:00
  Podsumowanie Konferencji

Przedsięwzięcia towarzyszące:
Strefa eksperta: bezpłatne konsultacje prawno-podatkowe ekspertów Instytutu Studiów Podatkowych oraz stoiska informacyjne Organizatora i Partnerów

Organizator:
Instytut Studiów Podatkowych w Warszawie, Oddziały Instytutu w Katowicach, Poznaniu i Krakowie

Partnerzy Konferencji:

Patronat:

Patronat medialny:

Wykładowcy

Witold Modzelewski
Witold Modzelewski – Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 23 lat), prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 20 lat), Szef Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 13 lat). Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej oraz doradca podatkowy (00001). Od 33 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2011). Kierował pracami na projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają.
Mariusz Unisk
Mariusz Unisk – Prawnik, Doradca Podatkowy nr wpisu 0992. Dyrektor Generalny ds. doradztwa podatkowego. W ramach struktury organizacyjnej Instytutu Studiów Podatkowych do jego obowiązków należy przede wszystkim kierowanie i koordynowanie pracą multidycyplinarnych Zespołów powoływanych do realizacji kompleksowych zleceń, uwzględniających skutki we wszystkich podatkach. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1996 – 2001) oraz Podyplomowych Studiów Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim. W 2000 r. pracował jako asystent w Ministerstwie Finansów RP, Departament Podatków Lokalnych i Katastru.
Jacek Pyssa
Jacek Pyssa – Dyrektor Departamentu Prawnego, Dyrektor Departamentu Podatków Bezpośrednich, Radca Prawny nr wpisu Łd-S-157. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2003 r.), uczestnik American School of Law Uniwersity of Florida (2003), studiował nauki ekonomiczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od lipca 2002 r. pracownik i współpracownik Instytutu Studiów Podatkowych. Od 2008 roku radca prawny. Jest wykładowcą Instytutu Studiów Podatkowych oraz doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (prowadzi zajęcia akademickie na temat prawa finansowego). Prowadził wykłady współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Krystian Łatka
Krystian Łatka – Doradca Podatkowy nr 10723, Prawnik, Starszy Konsultant Podatkowy, Szef Zespołu Opodatkowania Transakcji Międzynarodowych i Transgranicznych, wykładowca w zakresie podatku od towarów i usług. Do obowiązków Krystiana Łatki należy: bieżące doradztwo podatkowe we wszystkich tytułach podatkowych, audyty podatkowe oraz obsługa sporów podatkowych (kontroli podatkowych, skarbowych, postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych, reprezentowanie podatników przed sądami administracyjnymi). Od 2005 r. pracownik Instytutu Studiów Podatkowych. W trakcie studiów odbywał praktyki w organach podatkowych oraz dziale księgowości firmy produkcyjnej w Stanach Zjednoczonych. W 2005 r. ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę magisterską, dotyczącą podatku od towarów i usług, obronił w Katedrze Prawa Finansowego UW. W 2008 r. ukończył także Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego. Jeden z redaktorów prowadzących kolejnych wydań Komentarza do ustawy o podatku od towarów i usług (wyd. ISP). Autor licznych publikacji książkowych oraz w prasie fachowej, dotyczących problematyki materialnego i procesowego prawa podatkowego.
Krzysztof Radzikowski
Wojciech Safian – Wice-Dyrektor Oddziału ISP w Poznaniu, szef Zespołu Audytu Podatkowego, Doradca podatkowy nr wpisu 12914. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył również studia podyplomowe Human Resources na Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu oraz kurs rachunkowości organizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Toruniu. Prelegent i wykładowca na licznych konferencjach naukowych oraz szkoleniach. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Odpowiedzialny głównie za przeprowadzanie i koordynowanie audytów podatkowych, reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi i skarbowymi oraz sądami administracyjnymi, a także za sporządzanie opinii prawnopodatkowych. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego m.in. w „Biuletynie ISP”, „Doradcy podatkowym” oraz „Przeglądzie Orzecznictwa Podatkowego”. Współautor komentarza do ustawy VAT.
Krzysztof Radzikowski
Marcin Szymocha – Doradca Podatkowy nr wpisu 12870. Dyrektor Oddziału Śląskiego. Z wykształcenia prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od maja 2012 r. pracownik Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. Wcześniej pracownik kancelarii adwokackiej. Do jego obowiązków należy kierowanie pracą Oddziału, obsługa sporów podatkowych, bieżące doradztwo, udział w audytach podatkowych. Autor licznych artykułów publikowanych w prasie branżowej (Biuletynie Instytut Studiów Podatkowych, Dzienniku Gazecie Prawnej). Specjalizuje się w tematyce opodatkowania rynku nieruchomości m.in. podatkiem od towarów i usług, podatkami dochodowymi, podatkiem od nieruchomości.
Krzysztof Radzikowski
Jarosław Włoch – radca prawny, Wice-Dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego MISP, specjalizujący się w obsłudze prawno-podatkowej podmiotów gospodarczych oraz obsłudze sporów podatkowych (w tym również w zakresie reprezentacji klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym). kończył Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest także absolwentem Podyplomowego Studium z zakresu Doradztwa podatkowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uczestniczy również w audytach podatkowych prowadzanych przez MISP. Autor wielu artykułów o tematyce podatkowej.